Gå videre til innhold
Visma vil by på House of Control

Pressemelding -

Visma vil by på House of Control

Visma har inngått en avtale om å fremme et frivillig kontanttilbud på 11,20 kroner per aksje for alle utestående aksjer i House of Control.

House of Control utvikler SaaS-løsninger for kontraktshåndtering og IFRS 16-overholdelse til kunder over hele Norden, og aksjene er tatt opp til handel på Oslo Euronext Growth.

“House of Control leverer forretningskritiske SaaS-løsninger som er svært komplementære til våre eksisterende produkter, og vi er veldig glade for denne muligheten til å invitere dem inn i Visma-familien”, sier Merete Hverven, konsernsjef i Visma.

Tilbudsprisen representerer en premie på 60 prosent til sluttkursen på 7 kroner per aksje 23. september 2022, og er 65 prosent høyere enn de siste 90 dagers volumveide snittkurs på 6,77 kroner. Vismas tilbud verdsetter den totale aksjekapitalen til House of Control til en markedsverdi på nær 689 millioner kroner på fullt utvannet basis.

Styret i House of Control anbefaler enstemmig aksjonærene i selskapet å akseptere tilbudet.

“Vi er allerede en fornøyd kunde av House of Control, og imponert over den unike kompetansen til ledergruppen og de ansatte. Vi ønsker å beholde House of Control som en egen driftsenhet innenfor Visma-konsernet, og knytte den til relevante enheter innenfor vårt eget økosystem – samtidig som vi opprettholder selskapets unike drivkraft og kultur”, legger Hverven til.

“En ideell partner”

De største aksjonærene i House of Control, som samlet representerer 34 prosent av den utstedte aksjekapitalen, har signert ugjenkallelige forhåndstilsagn om å akseptere tilbudet. Blant disse er Viking Venture, Luxor Capital Group, Bjørk Invest AS og de private investeringsselskapene til House of Controls administrerende direktør Lasse Sten og finansdirektør Carl Fabian Flaaten.

“House of Controls programvare styrker finansdirektører i deres arbeid med å opprettholde finansiell kontroll, spare tid, redusere risiko og sikre etterlevelse av sentrale regler. Våre fantastiske produkter er i bruk hver dag over hele Norden, og å bli kjøpt opp av Visma er et vitnesbyrd om hva organisasjonen vår har bygget. Vi ser frem til muligheten til å fortsette å vokse og bygge House of Control sammen med Visma. Deres unike posisjon, erfaring og ekspertise gjør dem til en ideell partner for oss for å fortsette vår lønnsomme vekstreise”, sier Lasse Sten, konsernsjef i House of Control.

Bakgrunn og strategisk begrunnelse

En sentral drivkraft for Visma er å skape effektivitetsfremmende produkter til bedrifter, blant annet gjennom utvikling av forretningskritisk programvare som hjelper kundene med å etterleve gjeldende lover og regelverk.

Et mulig partnerskap med House of Control, med dets generiske eEnterprise-produkt og demonstrerte evne til å kapre nye markeder med en meget sterk salgskultur, representerer en unik mulighet til å bygge videre på Vismas overordnede strategi.

Visma og House of Control er svært begeistret for den potensielle transaksjonen, og tror den vil bidra til langsiktig vekst og suksess for begge parter.

Visma skal lansere tilbudet senest 7. oktober 2022, og fullføringen vil være underlagt visse betingelser, inkludert, men ikke begrenset til, et minimum akseptnivå på 90 prosent og relevante myndighetsgodkjenninger.

Alle detaljer rundt tilbudet, inkludert samtlige vilkår og betingelser, vil bli inkludert i tilbudsdokumentet som skal sendes til House of Controls aksjonærer.

Om House of Control:

  • House of Control Group er et teknologiselskap som utvikler SaaS-løsninger for kontraktsadministrasjon og IFRS 16-overholdelse. Finansdirektører og finansavdelingene i mellomstore og store selskaper er hovedmålgruppene, og konsernets programvare hjelper dem med å forbedre den økonomiske og operasjonelle ledelsen.
  • Private og offentlige virksomheter bruker programvaren til å administrere kontrakter og eiendeler, kommunisere med leverandører og få raskere oversikt over virksomheten deres via dashboards. CFO-verktøyet bidrar til minst fire viktige oppgaver: kutte kostnader, spare tid, redusere risiko og forbedre compliance – alle nøkkelingrediensene for en velfungerende økonomiavdeling.
  • House of Control omsatte for 177 millioner kroner og leverte en EBITDA på -28 millioner i 2021. Selskapet hadde 141 ansatte og nærmere 3.000 kunder ved utgangen av fjoråret.

Emner

Kategorier


Visma er en ledende leverandør av forretningskritisk programvare for et mer effektivt og bærekraftig samfunn. Vi forenkler menneskers jobbhverdag ved å automatisere arbeidsprosesser for selskap og organisasjoner av alle størrelser. I 2021 hadde Visma en omsetning på 2 081 millioner euro. Til sammen er vi 14 000 ansatte som er dedikerte til å gjøre morgendagen bedre enn i dag for våre 1 200 000 private og offentlige kunder i Norden, Benelux, Sentral- og Øst-Europa og Latin-Amerika. Besøk oss på visma.no

Pressekontakt

Lage Bøhren

Lage Bøhren

Pressekontakt Head of Communication Norway +47 921 57 801

Visma er Nordens ledende leverandør av software og tjenester for offentlig og privat sektor

Visma er en ledende leverandør av forretningskritisk programvare for et mer effektivt og bærekraftig samfunn. Vi forenkler menneskers jobbhverdag ved å automatisere arbeidsprosesser for selskap og organisasjoner av alle størrelser. I 2021 hadde Visma en omsetning på 2.081 millioner euro. Til sammen er vi 13 500 ansatte som er dedikerte til å gjøre morgendagen bedre enn i dag for våre 1 400 000 private og offentlige kunder i Europa og Latin-Amerika. Besøk oss på visma.no