Følg Visma

​Visma utvikler digitale innbyggertjenester sammen med Bergen kommune

Pressemelding   •   feb 17, 2017 08:00 CET

Foto: Anne-Grethe Elholt. Kommunaldirektør Nina Mevold i Bergen kommune og Rasmus Granheim fra Visma

Visma, leverandør av løsninger innen pleie- og omsorg i kommune-Norge, har inngått avtale om levering av digitale innbyggertjenester til Bergen kommune. Visma skal bistå med å digitalisere kommunens helse- og omsorgssektor.

Direktoratet for e-helse har initiert oppdraget. Prosjektet er delvis finansiert av staten, og vil i første fase levere tjenester for administrasjon av hjemmebesøk og dialog mellom innbygger og Helse- og Omsorgstjenesten.

De nye digitale tjenestene er under utvikling og er basert på Bergen kommunes fagsystemer og Helsenorge.no, en offentlig portal hvor innbyggerne har tilgang til offentlig helseinformasjon og e-helsetjenester. Tjenestene skal gi brukerne bedre oversikt og innflytelse over egen helse og behandling.

Effektiv og forenklet dialog med digital kommunikasjon
Bergen kommunes innbyggertjenester videreutvikles fra de eksisterende kontaktflater innen helse- og omsorgstjenesten, som i stor grad består av telefonhenvendelser. Nå skal dialogen bli mer digital og tilgjengelig for ansatte, brukere og pårørende.

- De nye tjenestene skal gi brukere bedre oversikt og en mer effektiv kommunikasjonsplattform med helsetjenestene i sin kommune. Pårørende eller brukere kan blant annet sende beskjeder til hjemmetjenesten via Helsenorge.no. Brukerne vil også få bedre mulighet for å se avtalte besøk og avbestille besøk, sier Leif Inge Jakobsen, produktsjef i Visma.

- Ansatte i hjemmetjenestene vil i større grad kunne styre hverdagen sin ved at flere henvendelser kommer via digitale kanaler og ikke via telefon. Ansatte, brukere og pårørende vil også kunne kommunisere via sikre kanaler slik at kravene til informasjonssikkerhet ivaretas, sier Nina Mevold, kommunaldirektør i Bergen kommune.

Tilgjengelig for flere kommuner
Når tjenestene er pilotert i Bergen kommune, vil de også bli tilgjengelig for andre kommuner i Norge.

– Befolkningens økte teknologibruk, også innen mobile helseløsninger, har grunnlagt en endret pasient- og brukerrolle. Fremover skal vi bistå kommuner med å forbedre og forenkle dialogen mellom innbyggere og pleie- og omsorgssektoren. Dette er et veldig spennende prosjekt og et effektivt bidrag for å digitalisere pleie- og omsorgssektoren i kommune-Norge, sier Jakobsen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Leif Inge Jakobsen, produktsjef i Visma, +47 400 05 531, leif.inge.jakobsen@visma.com
Bård Kristensen, salgs- og markedsdirektør i Visma Unique, +47 400 05 423
Nina Mevold, kommunaldirektør i Bergen kommune, nina.mevold@bergen.kommune.no

Om Visma

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 500 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 300 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 5 500 ansatte og hadde i 2015 en omsetning på NOK 8 338 mill. Se visma.no og visma.com

Vedlagte filer

PDF-dokument