Gå videre til innhold
Visma selger to av sine produktområder innen innkjøp- og anbudsløsninger

Pressemelding -

Visma selger to av sine produktområder innen innkjøp- og anbudsløsninger

Mercell, en europeisk leverandør av anbudstjenester, kjøper Opic og TendSign fra Visma.

Visma har inngått en avtale med Mercell Holding AS om å avhende to av deres tjenester innen innkjøp og anbud, Opic og TendSign. Opic er en skybasert overvåkingstjeneste som hjelper leverandører med å finne informasjon om offentlige anbud, overvåke konkurrenter og potensielle kunder, samt identifisere forretningsmuligheter i offentlig sektor. TendSign er en skytjeneste som digitaliserer anbudsprosessen slik at innkjøp og anbud blir enklere og sikrere.

Visma har gjennom årene lykkes med å bygge et nordisk økosystem av høy kvalitet rundt innkjøps- og anbudstjenester, tilpasset små og mellomstore selskaper, store organisasjoner og offentlige institusjoner i Norden. En rendyrking av dette økosystemet skjer nå som en naturlig del av bredere endringer i Visma-konsernets strategi.

Samtidig har Mercell Group, med ambisjoner om å bli Europas ledende leverandør av innkjøps- og anbudstjenester, besluttet å ta neste steg for å realisere denne ambisjonen. Opic og TendSign blir nå en del av en gruppe som tilbyr denne type tjenester som sin kjernevirksomhet i det europeiske markedet. Mercell vil drive virksomhetene Opic og TendSign som en felles europeisk, kundefokusert og teknologidrevet leverandør av skyløsninger.

Visma Proceedo, med sin vellykkede løsning for automatisering av innkjøp og fakturahåndtering, vil forbli et produktområde i Visma. Visma og Mercell vil fortsette å jobbe sammen for å sikre en god kundeopplevelse for kunder som har og ønsker å beholde integrasjon mellom TendSign og Proceedo.

“Markedet for innkjøpstjenester vokser, og vi mener potensialet i anbud og anbudstjenester utnyttes best i en gruppe med dette som kjernevirksomhet. Vi er overbevist om at Mercell både er godt posisjonert for å ta disse løsningene til et nytt nivå i det europeiske markedet”, sa Vismas konsernsjef (CEO), Merete Hverven.

“Ethvert velfungerende samfunn er avhengig av gode anbudsprosesser og dette er en viktig del av Mercell sitt samfunnsoppdrag. I løpet av det siste året har Mercell vokst gjennom oppkjøp, og vi har hatt gleden av å ønske 8 nye selskap velkommen til oss. Det er med glede og stort engasjement jeg nå kan si at vi har kommet til enighet med Visma om overtagelse av deres kvalitetsprodukter TendSign og Opic. Med dette oppkjøpet styrker vi vår produktportefølje betraktelig og vi er overbevist om at dette vil komme kundene våre til gode i både offentlig og privat sektor”, sa Terje Wibe, CEO Mercell Group.

“Jeg føler meg trygg på at Opic og TendSign vil fortsette å vokse i en gruppe som investerer spesifikt i anskaffelses- og anbudsøkosystemet. Når det gjelder Proceedo, vil Visma fortsette å investere og sørge for at Proceedo er førstevalget for kunder i offentlig og privat sektor som ønsker å realisere forretningspotensialet gjennom en "best of breed" løsning for innkjøp og fakturahåndtering", fortsatte Marie Ceder, administrerende direktør i Visma Commerce AS.

Transaksjonens tidshorisont er bestemt i en aksjekjøpsavtale, og forventes gjennomført i løpet av desember.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Merete Hverven, CEO i Visma, +47 48 02 14 15

Marie Ceder, administrerende direktør i Visma Commerce AS, +46- 702613341

Om Mercell

Mercell er en ledende digital plattform for offentlig anbudsverktøy og har nylig kommet inn på eProcurement-markedet. Selskapet har cirka 1000 pre-award innkjøpere, mer enn 330 post-award innkjøpere og nær 16.000 leverandører som kunder. Vår unike markedsplass forenkler anbuds- og anskaffelsesprosessen og gjør det trygt og enkelt for innkjøpere å finne relevante leverandører for deres anbud og daglige innkjøpsbehov. Mercell sørger også for at leverandører finner relevante forretningsmuligheter, samt verktøy for leverandørene for å motta og håndtere kjøp fra offentlige og private innkjøpere digitalt. Mercell leverer tjenester til offentlige og private innkjøpere i 13 europeiske land, og vårt mål er å bli den ledende software-as-a-service (SaaS)-plattformen for digitale anbud og innkjøp i Europa. Les på mercell.com.

Emner

Kategorier


Om Visma

Visma leverer software og tjenester som forenkler og digitaliserer prosesser i privat og offentlig sektor. Konsernet opererer i hele Norden og i Benelux, Sentral- og Øst-Europa. Med over 10 000 ansatte, 1 000 000 kundekontrakter og en omsetning på NOK 15 028 millioner i 2019, er Visma et av Europas ledende softwareselskap. Se visma.no og visma.com.

Pressekontakt

Lage Bøhren

Lage Bøhren

Pressekontakt Head of Communication Norway +47 921 57 801

Visma er Nordens ledende leverandør av software og tjenester for offentlig og privat sektor

Visma er en ledende leverandør av forretningskritisk programvare for et mer effektivt og bærekraftig samfunn. Vi forenkler menneskers jobbhverdag ved å automatisere arbeidsprosesser for selskap og organisasjoner av alle størrelser. I 2021 hadde Visma en omsetning på 2.081 millioner euro. Til sammen er vi 13 500 ansatte som er dedikerte til å gjøre morgendagen bedre enn i dag for våre 1 400 000 private og offentlige kunder i Europa og Latin-Amerika. Besøk oss på visma.no