Gå videre til innhold
Visma leverer rekordhøy omsetning og rendyrker satsingen på programvare

Pressemelding -

Visma leverer rekordhøy omsetning og rendyrker satsingen på programvare

Visma økte omsetningen med 16 prosent til rekordhøye 602 millioner euro i andre kvartal. Det annonserte salget av konsernets IT-konsulentvirksomhet vil ytterligere akselerere Vismas strategi som en ledende leverandør av virksomhetskritisk programvare i Europa.

Visma fortsatte den sterke utviklingen i andre kvartal. Omsetningen nådde et rekordhøyt nivå på 602 millioner euro, en vekst på 16 prosent sammenlignet med 520 millioner euro i samme periode i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) økte med 6 prosent til 148 millioner euro (140).

Til tross for økt usikkerhet om globale økonomiske utsikter, er Vismas sentrale markeder fortsatt sterke. Både Norden og BeNeLux-landene viser en sunn utvikling, med solid økonomisk aktivitet.

Samtlige av Vismas tre forretningssegmenter leverte godt i andre kvartal, og Small Business (SMB)-segmentet viste spesielt sterk inntektsvekst på 25 prosent. Segmentene Medium & Large Enterprise (MLE) og Public oppnådde en inntektsvekst på henholdsvis 18 og 12 prosent.

“Kundene våre fortsetter å investere i skybasert programvare for å automatisere og effektivisere forretningsprosessene sine. Visma leverer virksomhetskritisk programvare til en diversifisert kundebase og har en høy andel repeterbare inntekter, noe som gjør oss motstandsdyktige mot en potensielt svakere utvikling i den globale økonomien”, sier Merete Hverven, konsernsjef i Visma.

Salg av Vismas IT-konsulentvirksomhet

I juni signerte Visma en avtale om å selge sin IT-konsulentvirksomhet til CVC Capital Partners. En vellykket transaksjon vil innebære en rendyrking av Vismas kjernevirksomhet innen virksomhetskritisk programvare til private og offentlige kunder i Europa, med fokus på SaaS (Software as a Service) og standardiserte produkter.

Transaksjonen er betinget av myndighetsgodkjenning, og forventes gjennomført senere i år. Visma vil reinvestere inntektene fra salget i nye vekstmuligheter, både organisk og gjennom nye oppkjøp.

“Vi mener dette er en god avtale for alle parter. IT-konsulentvirksomheten kan få mulighet til å utvikle seg enda raskere og bedre som et selvstendig selskap. For Visma betyr dette et enda tydeligere fokus på vår kjernevirksomhet fremover, og ytterligere midler til å følge vår ambisiøse vekststrategi”, sier Hverven.

14 nye selskaper

Vismas fortsatte oppkjøpsaktiviteten i andre kvartal, på tvers av alle segmenter. 14 selskaper med en samlet omsetning på 44 millioner euro (siste 12 måneder) ble en del av Visma i perioden, noe som bringer totalen for 2022 så langt til 29 nye selskaper.

Eksempler på oppkjøp i 2. kvartal var Teamleader, en Belgia-basert ledende programvare leverandør. Et annet eksempel er Declarando, den raskest voksende programvareaktøren innen regnskap og skatt for spanske frilansere, samt det danske tidsregistreringssystemet Intempus.

“Visma er stadig på jakt etter vellykkede skyselskaper, og vi ønsker å være den foretrukne partneren for lovende teknologigründere som ønsker å ta virksomheten sin til neste nivå. Med salget av IT-konsulentvirksomheten vår har vi nå kapital til å akselerere denne strategien”, sier Hverven.

Nøkkeltall for andre kvartal 2022:

  • Omsetning på 602 millioner euro (520), en vekst på 16 prosent fra samme kvartal i fjor.
  • EBITDA på 148 millioner euro , en vekst på 6 prosent målt mot samme kvartal i 2021.
  • Årlig repeterbar omsetning (ARR) vokste 18 prosent til 1,8 milliarder euro.
  • 85 prosent av Vismas totale inntekter kom fra SaaS- og skytjenester, og SaaS-inntektene økte med 28 prosent.
  • Alle Vismas segmenter hadde sterk topplinjeutvikling, og SMB-segmentet hadde spesielt sterk vekst på 25 prosent.
  • 14 oppkjøp gjennomført i kvartalet, som samlet representerer 44 millioner euro i total årlig omsetning (siste 12 måneder) og 25 prosent EBITDA-margin.

Les hele rapporten for andre kvartal

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Media: Lage Bøhren, +47 921 57 801
Investor relations: Kjell Arne Hansen, +47 950 40 372

Emner

Kategorier


Visma er en ledende leverandør av forretningskritisk programvare for et mer effektivt og bærekraftig samfunn. Vi forenkler menneskers jobbhverdag ved å automatisere arbeidsprosesser for selskap og organisasjoner av alle størrelser. I 2021 hadde Visma en omsetning på 2 081 millioner euro. Til sammen er vi 14 000 ansatte som er dedikerte til å gjøre morgendagen bedre enn i dag for våre 1 200 000 private og offentlige kunder i Norden, Benelux, Sentral- og Øst-Europa og Latin-Amerika. Besøk oss på visma.no

Pressekontakt

Lage Bøhren

Lage Bøhren

Pressekontakt Head of Communication Norway +47 921 57 801

Visma er Nordens ledende leverandør av software og tjenester for offentlig og privat sektor

Visma er en ledende leverandør av forretningskritisk programvare for et mer effektivt og bærekraftig samfunn. Vi forenkler menneskers jobbhverdag ved å automatisere arbeidsprosesser for selskap og organisasjoner av alle størrelser. I 2021 hadde Visma en omsetning på 2.081 millioner euro. Til sammen er vi 13 500 ansatte som er dedikerte til å gjøre morgendagen bedre enn i dag for våre 1 400 000 private og offentlige kunder i Europa og Latin-Amerika. Besøk oss på visma.no