Følg Visma

Visma lanserer mobil løsning for barnevernssektoren

Pressemelding   •   sep 23, 2015 08:00 CEST

Visma lanserer mobil løsning skreddersydd for spesifikke behov ved arbeidet i barnevernssektoren. Visma Mobilt Barnevern vil effektivisere og modernisere barneverntjenesten, og sikre at sensitive opplysninger ikke kommer på avveie.

-Barnevernstjenesten jobber med krevende oppgaver. Barnevernsansatte har uttrykt bekymringer som at tiden ikke strekker til for grundig nok saksbehandling, og at sensitive opplysninger kan komme på avveie når de bærer med seg fysiske dokumenter fra sted til sted. Visma har bred erfaring med fagløsninger til offentlig sektor og lanserer nå Visma Mobilt Barnevern. Løsningen tilrettelegger for en enklere og effektiv arbeidsprosess, samt sikrer sensitiv informasjon og høy kvalitet i arbeidet, sier Monica Flo, administrerende direktør i Visma Unique AS.

Visma Mobilt Barnevern er en mobil løsning som kommuniserer med fagløsningen Visma Barnevern Familia. Løsningen er optimalisert for nettbrett og utviklet spesielt for klientbesøk.

- Med Visma Mobilt Barnevern vil ansatte få tilgang til nødvendige dokumenter via nettbrett. Det gir rom for nye arbeidsrutiner. Med mobil løsning kan saksbehandleren i fellesskap med klienten oppdatere notater og journaler direkte under hjemmebesøket eller møtet på et nettbrett. Klienten blir inkludert i det som noteres, og legger grunnlaget for en tillitsfull og forpliktende dialog. Usikker rekonstruksjon av møtet i ettertid vil unngås og lange timer med etterarbeid vil bli redusert. Dette frigir verdifull tid til selve hjemmebesøkene, forteller Flo.

Økt sikkerhet av sensitive opplysninger

Med Visma Mobilt Barnevern vil det ikke være nødvendig å ta med seg papirdokumenter på hjemmebesøk eller møter. Dette vil øke sikkerheten av sensitiv informasjon.

-Nettbrettene er sikret med koder og tidssperrer, og hver bruker har kun tilgang til sine egne saksdokumenter. Om noen av de ansatte skulle være uheldige å glemme igjen nettbrettet et sted, vil ingen utenforstående få tilgang til innholdet. Mobil løsning reduserer dermed risikoen for spredning av sensitive opplysninger, påpeker Flo.

Værnesregionen først ute

Værnesregionen har deltatt i pilotprosjektet. Løsningen Visma Mobilt Barnevern rulles ut til barneverntjenesten i Værnesregionen i løpet av senhøsten.

- Vi har hatt positive erfaringer med mobil løsning. Det er med på høyne kvaliteten og effektiviteten på arbeidet i barneverntjenesten. Det frigjør tid, og klientene vil få bedre oppfølgning. Det blir enklere å gi innsyn til den som har behov for hjelpetiltak, og det oppleves positivt at saksbehandler kan inkludere klienten ved referatskriving. Ved å unngå bunker med papirer blir det sikrere dokumenthåndtering, sier Elin Wikmark Darell, IT-leder i Værnesregionen.

Les mer om Visma Mobilt Barnevern.

For mer informasjon, kontakt:
Monica Flo, Administrerende direktør i Visma Unique AS, + 47 48 00 06 64
Bengt Lerpold, Markedssjef i Visma Unique AS, + 47 46 40 56 50
Morten Lossius, Produktsjef for Visma Barnevern i Visma Software Labs, + 47 99 24 06 18
Elin Wikmark Darrell, IT-leder i Værnesregionen, + 47 90 97 62 88


Om Visma

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 6 700 ansatte og hadde i 2014 en omsetning på NOK 7 100 mill. Se visma.no og visma.com

Vedlagte filer

Word-dokument