Gå videre til innhold
​Giant Leap er en av Norges ledende leverandører av løsninger på mobile plattformer blir en del av Visma.
​Giant Leap er en av Norges ledende leverandører av løsninger på mobile plattformer blir en del av Visma.

Pressemelding -

Visma kjøper Giant Leap Technologies - en ledende norsk leverandør av mobil tjenesteutvikling

Giant Leap - en av Norges ledende leverandører av løsninger på mobile plattformer blir en del av Visma. Oppkjøpet styrker Vismas kapasitet og kompetanse innenfor utvikling av mobile applikasjoner og løsninger for virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Giant Leap har basert på mobilteknologi bygget en portefølje bestående av SaaS produkter innenfor blant annet parkering, salg, service og transport. Giant Leap har nærmere 60 ansatte, og forventer i 2020 å omsette for ca 120 MNOK med en EBITDA-margin på ca 30%.

Giant Leap er et spennende selskap som passer veldig godt inn i Visma. Vi ser synergimuligheter inn mot en rekke forskjellige områder og kundesegmenter i Visma, både mot kommuner, statlig og privat sektor. Giant Leap tilfører oss en portefølje av SaaS produkter, samtidig som de også leverer kundetilpassede løsninger til en rekke virksomheter, sier Vidar Evensen, Administrerende direktør i Visma Consulting.

Giant Leap Technologies er Norges fremste kompetansemiljø innen mobil tjenesteutvikling. Selskapet leverer nyttige og brukervennlige mobile tjenester og konsepter fra ide til ferdig løsning, men også bransjetilpassede og standardiserte løsninger for den mobile arbeidsstyrken. Dedikerte App-utviklere og designere utvikler forretningsstrategiske applikasjoner som gir merverdi for virksomheter. Appene brukes av flere hundre tusen brukere hver dag.

Vi opplever en sterk økning i andelen kunder som etterspør mobile applikasjoner og løsninger. Det at vi nå får Giant Leap med på laget betyr at vi har enda flere muligheter for å levere løsninger av god kvalitet til våre offentlige og private kunder, fortsetter Evensen.

Giant Leap fortsetter som et selvstendig selskap, med samme strategi og organisasjon som før. Vi gleder oss til å utforske de mulighetene det å være en del av Visma vil åpne for både oss i Giant Leap men ikke minst også for våre kunder. Vismas sterke kompetanse på mange komplementære fagfelt, solide økonomi og enorme kundemasse vil trolig skape en rekke vekstmuligheter for oss fremover, noe som selvsagt vil være av stor betydning sier Atgeir Takle, Daglig leder i Giant Leap Technologies

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Vidar Evensen, Administrerende direktør i Visma Consulting, vidar.evensen@visma.com, +47 911 24 123

Atgeir Takle, Daglig leder i Giant Leap Technologies, takle@giantleap.no, +47 915 67 097

Emner

Tags


Om Visma

Visma leverer software og tjenester som forenkler og digitaliserer prosesser i privat og offentlig sektor. Konsernet opererer i hele Norden og i Benelux, Sentral- og Øst-Europa. Med over 10 000 ansatte, 1 000 000 kundekontrakter og en omsetning på NOK 15 028 millioner i 2019, er Visma et av Europas ledende softwareselskap. Se visma.no og visma.com.

Pressekontakt

Aase Settevik

Aase Settevik

Pressekontakt Director of Brand and Communications +47 920 49 559

Visma er Nordens ledende leverandør av software og tjenester for offentlig og privat sektor

Visma er en ledende leverandør av forretningskritisk programvare for et mer effektivt og bærekraftig samfunn. Vi forenkler menneskers jobbhverdag ved å automatisere arbeidsprosesser for selskap og organisasjoner av alle størrelser. I 2020 hadde Visma en omsetning på 1 741 millioner euro. Til sammen er vi 13 600 ansatte som er dedikerte til å gjøre morgendagen bedre enn i dag for våre 1 100 000 private og offentlige kunder i Norden, Benelux, Sentral- og Øst-Europa og Latin-Amerika. Besøk oss på visma.no