Følg Visma

Visma inngår ny rammeavtale for utvikling av IT-systemer med Landbruksdirektoratet

Pressemelding   •   jun 21, 2018 15:41 CEST

SIGNERTE AVTALE: (fra venstre) Alf Selnesaunet, IKT og sikkerhetssjef i Landbruksdirektoratet og fungerende direktør i avdeling digitalisering og organisasjon, og Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting AS.

Visma Consulting har vunnet en ny avtale for systemutvikling av Landbruksdirektoratets IT-systemer. Landbruksdirektoratet har innstilt Visma Consulting AS som primær leverandør. Avtaleperioden vil vare fra to til fire år.

Landbruksdirektoratet forvalter en rekke økonomiske og juridiske virkemidler innen norsk landbruk. En viktig forutsetning for en god forvaltning er gode digitale løsninger. Landbruksdirektoratets digitale løsninger brukes av foretak innen jordbruk, reindrift, skogbruk og landbruksbasert næringsliv, privatpersoner og av saksbehandlere hos fylkesmannen, kommunene og i direktoratet. Det er cirka førti tusen landbruksforetak og cirka tusen saksbehandlere som bruker direktoratetsløsninger.Visma Consulting skal bistå Landbruksdirektoratet i det videre arbeidet med digitalisering og utvikling av nye løsninger.

Avtalen skal sikre og bidra til:

  • at Landbruksdirektoratet får tilgang på riktige ressurser med riktig kompetanse til rett tid
  • at utvikling utføres profesjonelt, effektivt og med høy kvalitet og faglig standard
  • robuste, sikre og vedlikeholdbare systemer
  • brukervennlige systemer med høy tilgjengelighet
  • god samhandling og klare ansvarsforhold mellom Landbruksdirektoratets leverandører innen utvikling, vedlikehold og drift
  • at utvikling gjennomføres etter smidige prinsipper

De siste tre årene har aktivitetsomfanget for prosjekter innenfor digitalisering og utvikling av tjenester i Landbruksdirektoratet ligget på rundt 15-20 millioner årlig. Det forventes at omfanget vil ligge på samme nivå i årene framover.

- Visma Consulting har lang erfaring med utvikling og forvalting av virksomhetskritiske systemporteføljer for offentlig sektor. Vi synes det er veldig gøy å få muligheten til å bistå Landbruksdirektoratet i moderniseringen fremover, sier Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting AS.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting, tlf. 911 24 123

Om Visma

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 760 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester. Konsernet har 6 700 ansatte og hadde i 2017 en omsetning på NOK 9 346 mill. Se visma.no og visma.com.

Vedlagte filer

PDF-dokument