Gå videre til innhold
Visma bidrar til digital forvaltning av melkekvoter for norske bønder

Pressemelding -

Visma bidrar til digital forvaltning av melkekvoter for norske bønder

Landbruksdirektoratet har i samarbeid med Visma Consulting nylig produksjonssatt et nytt IT-system for melkekvote-ordningen. Formålet med prosjektet har vært å utvikle nye digitale løsninger for eiere av landbrukseiendom med grunnkvote, melkeprodusenter og for forvaltningen. Løsningene er enkle og effektive, og skal sikre at melkeproduksjonen skjer i henhold til reglene som gjelder.

I dag kommer en stor del av søknadene på papir, med mye manuell registrering. Med de nye løsningene vil Landbruksdirektoratet få et effektivt verktøy for søknadsbehandling, og for å kontrollere at vilkårene i kvoteforskriften er oppfylt. Saksbehandlerne kan på en enkel måte få oversikt over grunnkvoter og disponeringsforhold og har gode søke- og rapporteringsmuligheter.

Utsending av brev og arkivering blir 100% digitalisert og automatisert, og er dermed i henhold til gjeldende anbefalinger og føringer om digital kommunikasjon mellom offentlig forvaltning og publikum.

De nye løsningene består av en digital arbeidsflate for ansatte i Landbruksdirektoratet og en selvbetjeningsløsning for eierne av landbrukseiendom med grunnkvote og melkeprodusenter. Visma Consulting AS har vært totalleverandør av digitaliseringsprosjektet i samarbeid med Landbruksdirektoratet.

De ansatte i Landbruksdirektoratet har tatt i bruk den nye løsningen denne uken, og på torsdag vil den rulles ut til alle bønder i hele Norge.

- Vi håper at den nye løsningen vil gjøre arbeidshverdagen for saksbehandlere i Landbruksdirektoratet enklere, og at også norske bønder nå vil oppleve en effektivisert søknads- og saksbehandlingsprosess sier Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting.

Landbruksdirektoratet har i tillegg nettopp lansert nye nettsider, og fram mot lansering av den nye digitale løsningen er det jobbet kontinuerlig med å oppdatere og forbedre informasjonen som ligger tilgjengelig om melkekvoteordningen. Gå inn på www.landbruksdirektoratet.no for mer informasjon.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Morten Brurberg, Business Area Manager i Visma Consulting, tlf 92496672

Emner

Tags


Om Visma

Visma leverer software og tjenester som forenkler og digitaliserer forretningsprosesser i privat og offentlig sektor. Vi opererer i hele Norden og i Benelux, Sentral- og Øst-Europa. Med 12 500 ansatte, 1 000 000 kunder og en omsetning på EUR 1 741 millioner i 2020, er vi Europas ledende softwareselskap. Se Visma.no og Visma.com.

Pressekontakt

Aase Settevik

Aase Settevik

Pressekontakt Director of Brand and Communications +47 920 49 559

Visma er Nordens ledende leverandør av software og tjenester for offentlig og privat sektor

Visma leverer software og tjenester som forenkler og digitaliserer forretningsprosesser i privat og offentlig sektor. Vi opererer i hele Norden og i Benelux, Sentral- og Øst-Europa. Med 12 500 ansatte, 1 000 000 kunder og en omsetning på EUR 1 741 millioner i 2020, er vi Europas ledende softwareselskap. Se Visma.no og Visma.com.