Gå videre til innhold
Pris avgjør om vi tar miljøhensyn ved innkjøp

Pressemelding -

Pris avgjør om vi tar miljøhensyn ved innkjøp

Å ta hensyn til miljøet er en viktig problemstilling når bedriftene skal gjøre innkjøp. Men når regnskapet gjøres opp er det pris og kvalitet som veier tyngst. Det viser ferske tall fra Vismas Næringsbarometer - en undersøkelse gjort blant små og mellomstore bedrifter i Norge.

Ved å senke prisene på miljøvennlige produkter har leverandørene store muligheter til å både øke salget og samtidig ta vare på miljøet. Med rett pris ville enda flere tatt hensyn til miljøet når de gjør innkjøp, sier Kenneth Løvold, Administrerende Direktør i Visma Mamut AS.

Stor interesse for miljø
Vismas Næringsbarometer viser at over halvparten, 56,2 prosent tenker på miljøet når de gjør innkjøp. Dersom det fantes miljøvennlige produkter til bedre priser ville 62,5 prosent ta mer hensyn til miljøet enn de allerede gjør. – De leverandørene som klarer å matche interessen for miljø med pris og kvalitet, har store muligheter for å vinne markedsandeler, påpeker Løvold.

Fokus på flere miljøfaktorer
Undersøkelsen viser også at miljøspørsmålene bedømmes ut ifra flere faktorer. Klimapåvirkning, energieffektivitet og forekomsten av miljøavgifter engasjerer virksomhetene og deres innkjøp.

Den viktigste miljøfaktoren er miljøgifter koblet til produktene. 65,8 prosent har fokus på dette når de gjør innkjøp. Videre har virksomhetene fokus på energieffektivitet med 45,8 prosent, mens en av tre har fokus på utslipp av drivhusgasser.

Store regionale forskjeller
Vismas Næringsbarometer avdekker store regionale forskjeller når det kommer til interessen for miljøvennlige produkter til riktig pris. Interessen er størst i Aust-Agder og Finnmark med hele 80 prosent.

Les mer om Næringsbarometeret.

Om Vismas Næringsbarometer: Vismas Næringsbarometer er en spørreundersøkelse som gjennomføres blant små og mellomstore bedrifter i to ganger per år. Målet er å kartlegge trender og forskjeller i forventinger innen salg og innkjøp. Om lag 2000 virksomheter har svart på undersøkelsen som inneholder spørsmål om salg, innkjøp og miljøaspekter.

For mer informasjon, kontakt: Kenneth Løvold, Administrerende Direktør, Visma Mamut AS, +47 997 07 670, kenneth.lovold@visma.com

Ønsker du å komme i kontakt med noen av respondentene av undersøkelsen for intervjuer, kontakt: Liv Hauknes Enoksen, Visma Mamut AS, +47 906 49 844, liv.hauknes.enoksen@visma.com

Related links

Emner

Tags


Om Visma

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com

Pressekontakt

Aase Settevik

Aase Settevik

Pressekontakt Director of Brand and Communications +47 920 49 559

Visma er Nordens ledende leverandør av software og tjenester for offentlig og privat sektor

Visma er en ledende leverandør av forretningskritisk programvare for et mer effektivt og bærekraftig samfunn. Vi forenkler menneskers jobbhverdag ved å automatisere arbeidsprosesser for selskap og organisasjoner av alle størrelser. I 2020 hadde Visma en omsetning på 1 741 millioner euro. Til sammen er vi 13 600 ansatte som er dedikerte til å gjøre morgendagen bedre enn i dag for våre 1 100 000 private og offentlige kunder i Norden, Benelux, Sentral- og Øst-Europa og Latin-Amerika. Besøk oss på visma.no