Gå videre til innhold
Obligatorisk e-faktura kan spare næringslivet for nærmere 27 mrd. i året

Pressemelding -

Obligatorisk e-faktura kan spare næringslivet for nærmere 27 mrd. i året

Regjeringen har satt som mål at forenklinger i næringslivet skal gi en årlig besparelse for norske bedrifter på 15 milliarder kroner innen utgangen av 2017. Næringsminister Monica Mæland har uttalt at hun i dag er halvveis til målet. Innføring av obligatorisk e-faktura vil alene gi årlige innsparinger på nærmere 27 milliarder kroner, viser Vismas beregninger.

– Regjeringen må nå innføre obligatorisk e-faktura for alle virksomheter, og det må snarest settes en dato for gjennomføring. Full omlegging til e-faktura vil gi store effektivitetsgevinster for norske bedrifter, og bidra til økt produktivitet og konkurransekraft i det som i dag er et presset næringsliv. Ifølge våre beregninger er dette en gavepakke til næringsministeren. Med bare et pennestrøk vil regjeringen kunne mer enn tredoble sine nåværende ambisjoner om besparing for næringslivet frem til 2017, sier Erlend Sogn, adm. dir. i Visma Software.

Med e-faktura sendes fakturaen direkte mellom virksomhetenes økonomisystemer. Det sikrer rask og effektiv fakturabehandling for både sender og mottaker, og eliminerer en rekke tidkrevende manuelle rutiner. Bruk av e-faktura reduserer også risikoen for feil, og gir raskere innbetalinger og bedre likviditet for fakturautsteder.

I tillegg kan bedrifter nå også sende sine fakturaer til privatpersoner rett til deres nettbank. Gevinsten ligger da både på avsenders side og i tiden privatpersoner i dag bruker på manuell registrering i nettbanken.

Alle leverandører til offentlig sektor er i dag pålagt å fakturere elektronisk, men i næringslivet er det ikke krav om dette. Per i dag er kun ca. 7 % av norske virksomheter registrert i det elektroniske mottakerregisteret for e-faktura, ELMA.

– Med obligatorisk e-faktura sørger vi for at norske bedrifter kan fokusere på verdiskaping istedenfor fakturabehandling. Tekniske løsninger og standarder for e-faktura er allerede utviklet og i bruk. Obligatorisk e-faktura kan derfor innføres med en enkel forskriftsendring. Det vil medføre store innsparinger for alle parter, sier Sogn.

Dersom man legger til grunn en innsparing på 83 kroner per inngående faktura og 56 kroner per utgående faktura, anslår Visma et innsparingspotensiale på nærmere 27 milliarder per år ved full overgang til e-faktura. Det offentlige og bedrifter står for nærmere 17 milliarder. Om man tar med fakturaer til privatpersoner ligger det ytterligere 10 milliarder i besparingspotensiale.

– Jeg mener de samfunnsmessige og forretningsmessige gevinstene ved bruk av e-faktura er så store at vi er tjent med å fremskynde utviklingen. Det innebærer å gjøre e-faktura obligatorisk så snart som mulig. Med lønns- og kostnadsnivået vi har i Norge, og med utviklingen vi nå ser i oljemarkedet og norsk økonomi, er vi nødt til å ta grep for å beholde vår vår internasjonale konkurransekraft for å sikre fremtidig velstand. Siden bedrifter allerede er pålagt å sende e-faktura til det offentlige, innebærer obligatorisk e-faktura at bedriftene kan bruke løsningene de allerede har. Obligatorisk e-faktura er derfor et veldig enkelt tiltak å innføre, sier Sogn.

Sogn er også klar på at vi i Norge har alle forutsetninger for å lykkes. Vi har et næringsliv med høy digital kompetanse og omstillingsevne, og vi har et godt samarbeidsklima mellom forvaltning og bedrift. Dette er konkurransefordeler som vi må utnytte, påpeker han.

Pressebrief om saken kl. 12.00 fredag 5. juni:
Kl. 12.00 i dag inviterer vi til pressebrief om saken i våre lokaler i Karenslyst allé 56 på Skøyen, hvor vi legger frem tallene og vår innstilling til næringsministeren.
Presentasjonen vil i tillegg bli streamet: http://www.ustream.tv/channel/vismasoftwareas

For mer informasjon, kontakt
Erlend Sogn, Administerende direktør, Visma Software AS, 450 02 406

Related links

Emner

Tags


Om Visma

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 6 700 ansatte og hadde i 2014 en omsetning på NOK 7 100 mill. Se visma.no og visma.com

Pressekontakt

Aase Settevik

Aase Settevik

Pressekontakt Director of Brand and Communications +47 920 49 559

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Visma er Nordens ledende leverandør av software og tjenester for offentlig og privat sektor

Visma er en ledende leverandør av forretningskritisk programvare for et mer effektivt og bærekraftig samfunn. Vi forenkler menneskers jobbhverdag ved å automatisere arbeidsprosesser for selskap og organisasjoner av alle størrelser. I 2020 hadde Visma en omsetning på 1 741 millioner euro. Til sammen er vi 13 600 ansatte som er dedikerte til å gjøre morgendagen bedre enn i dag for våre 1 100 000 private og offentlige kunder i Norden, Benelux, Sentral- og Øst-Europa og Latin-Amerika. Besøk oss på visma.no