Gå videre til innhold
Visma Digital Index 2019 tar temperaturen på digitalisering i norsk næringsliv. Undersøkelsen viser at norske bedrifter ikke ser på digitalisering som viktig nok.
Visma Digital Index 2019 tar temperaturen på digitalisering i norsk næringsliv. Undersøkelsen viser at norske bedrifter ikke ser på digitalisering som viktig nok.

Pressemelding -

Ny undersøkelse: 4 av 10 norske bedrifter prioriterer ikke digitalisering

Norske bedrifter ser ikke på digitalisering som viktig nok. Det viser undersøkelsen Visma Digital Index 2019, der ledere og andre sentrale ansatte har vurdert digitaliseringsgraden i bedriften. IKT-Norge og Visma mener det er svært bekymringsfullt at nesten halvparten av norske bedrifter ikke prioriterer digitalisering.

Visma Digital Index gjennomføres for tredje år på rad, og det positive for norske bedrifter er at digitaliseringsgraden øker fra 47 % i 2018 til 54 % i 2019. Digitaliseringsgraden baserer seg på i hvilket omfang norske bedrifter har digitalisert 13 sentrale økonomiske og administrative prosesser. I tillegg har undersøkelsen kartlagt rammer og forutsetninger for digitalisering som blant annet hindringer, drivere, kompetansebehov og konkurransekraft.

Hovedfunnene fra undersøkelsen er todelt: Norske bedrifter digitaliserer stadig flere prosesser, dog ikke fort nok og utfordringene er mange, men mulighetene er enda flere.

– Digitalisering handler om hvordan vi kan jobbe smartere ved å endre, forenkle og automatisere måten vi jobber på gjennom bruk av teknologi. Men først og fremst så handler det om hvordan vi gjennom å forene hjerte og hjerne kan skape et bedre samfunn. Det er mennesker som får de riktige endringene til å skje – ikke teknologi, sier Erlend Sogn, administrerende direktør i Visma Software.

43 % prioriterer ikke digitalisering
Norske bedrifter oppgir manglende prioriteringer som den største hindringen for å digitalisere, etterfulgt av kostnader og kompetanse. Hele 43 % oppgir prioriteringer som én av de tre viktigste hindringene for å digitalisere flere sentrale prosesser.

– Undersøkelsen viser at norske ledere ikke har tatt den digitale omstillingen på alvor, sier Sogn.

Sogn tror mange norske bedrifter og bedriftsledere har det for godt, og at de ikke har kjent “kniven på strupen”. Flere internasjonale studier viser at systematisk arbeid med digitalisering gir høyere verdiskapning, og at de som prioriterer å digitalisere blir mer effektive og vil få klare fortrinn.

1 av 4 ser ikke fordelene med digitalisering – IKT-Norge bekymret
60 % av bedriftene sier at digitalisering kan bidra til økt konkurransekraft. En stor andel av bedriftene ser altså potensialet i teknologi og digitalisering, men likevel svarer 25 % av respondentene at digitalisering i liten eller ingen grad vil være avgjørende for å styrke konkurransekraften de neste 3-5 årene. Det bekymrer IKT-Norge-sjefen.

– Det er urovekkende at så mange som 1 av 4 mener digitalisering i liten eller ingen grad vil bidra til økt konkurransekraft i en tid hvor norsk næringsliv må omstille seg for å møte økende konkurranse fra utlandet, sier administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid.

Austlid er overbevist om at det foreligger et stort potensiale til å skape konkurransefortrinn gjennom teknologi.

– Ledere som ikke evner å se mulighetene med digitalisering risikerer å bli digitale sinker og at bedriften blir akterutseilt fortere enn de selv aner, sier Austlid.

Vil jobbe mer effektivt
Bedriftene oppgir faktorer som å jobbe mer effektivt, frigjøre tid og redusere kostnader som topp tre årsaker til å digitalisere. Å øke kvaliteten, styrke konkurransekraften eller å øke inntektene anses som mindre viktig.

Det kan tyde på at bedriftene ikke ser på konkurransesituasjonen som prekær, og er mer opptatt av å effektivisere fremfor å tenke nytt. Flere markeder som tidligere har vært beskyttet fra konkurranse utenfra, opplever at konkurransesituasjonene blir mer global og at nye aktører utfordrer det etablerte. For ledere handler digitalisering om å ha visjoner og se potensielle trusler og muligheter samt som strekker seg lenger enn til neste kvartalspresentasjon, mener Sogn.

– Som leder må du ikke kunne alt om teknologi eller forstå alle detaljer, men du må være i stand til å ta beslutninger på vegne av bedriften som peker inn i fremtiden med et langsiktig konkurransefortrinn. Mangler norske ledere kompetanse og vyer for å sørge for nødvendig konkurransekraft i fremtiden?, spør Sogn.


Om Visma Digital Index
Visma Digital Index 2019 tar temperaturen på digitalisering i norsk næringsliv. Dataene i Digital Index er basert på en spørreundersøkelse som er besvart av 916 beslutningstakere og andre sentrale ansatte i norske bedriften (alle kunder av Visma). Respondentene fikk tilsendt en spørreundersøkelse på e-post bestående av 19 spørsmål. Selve undersøkelsen er foretatt av Ideas2evidence AS, og utvalget består av bedrifter fra 2 til mer enn 250 ansatte. Spørreundersøkelsen ble sendt ut og besvart i august 2019.


Last ned Visma Digital Index 2019 her.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

  • Erlend Sogn, adm.dir. Visma Software AS: Tlf: +47 450 02 406
  • Heidi Austlid, adm.dir. IKT-Norge: Tlf: +47 907 45 210

Emner

Tags


Om Visma

Visma leverer software og tjenester som forenkler og digitaliserer prosesser i privat og offentlig sektor. Konsernet opererer i hele Norden og i Benelux, Sentral- og Øst-Europa. Med over 10 000 ansatte, 1 000 000 kundekontrakter og en omsetning på NOK 11 389 millioner i 2018, er Visma et av Europas ledende softwareselskap. Se visma.no og visma.com.

Pressekontakt

Aase Settevik

Aase Settevik

Pressekontakt Director of Brand and Communications +47 920 49 559

Relatert materiale

Visma er Nordens ledende leverandør av software og tjenester for offentlig og privat sektor

Visma er en ledende leverandør av forretningskritisk programvare for et mer effektivt og bærekraftig samfunn. Vi forenkler menneskers jobbhverdag ved å automatisere arbeidsprosesser for selskap og organisasjoner av alle størrelser. I 2020 hadde Visma en omsetning på 1 741 millioner euro. Til sammen er vi 13 600 ansatte som er dedikerte til å gjøre morgendagen bedre enn i dag for våre 1 100 000 private og offentlige kunder i Norden, Benelux, Sentral- og Øst-Europa og Latin-Amerika. Besøk oss på visma.no