Følg Visma

​Temperaturen stiger i eiendomsmarkedet

Blogginnlegg   •   aug 15, 2016 13:45 CEST

Markedet for eiendom i Norge er glohett. I følge Eiendom Norges boligprisstatistikk steg boligprisene med 1 prosent i juli. Ikke siden 2009 har vi hatt en tilsvarende boligprisutvikling. Hittil i år har vi erfart fem påfølgende måneder med sesongjustert oppgang. Det betyr en vekst på så mye som 8,8 prosent det siste året.

2015 var et forbausende bra år for eiendomsmarkedet. Lavere aktivitet i oljerelaterte bransjer og usikkerhet rundt utviklingen i norsk økonomi til tross; markedet for bolig og næringseiendom holdt seg oppe. Mye kan tyde på at de negative virkningene av oljeprisnedgangen har blitt dempet av et stabilt lavt rentenivå i Norge, et godt transaksjonsmarked og tilførsel av utenlandsk kapital.

I juli 2016 melder SSBs i sitt konjunkturbarometer at nedgangen i industriproduksjonen har bremset, at arbeidsledigheten flater ut og at norsk industri er på vei opp. I privatmarkedet opplever vi en sterk boligprisvekst både i første og annet kvartal. For næringseiendomsmarkedet går det også godt, med jevn etterspørsel etter lokaler. Dette er særlig fremtredende i og rundt de store byene.

Betyr dette at de største effektene av oljekrisen nå ligger bak oss, og at vi kan forvente høy aktivitet også i månedene som kommer?

Les hele artikkelen her

For spørsmål og ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Lasse Borge, Advokatfullmektig i Visma Advokater, lasse.borge@visma.com, +47 986 38 977